Category:Office & Mixed-use

Developer: Zhengzhou Hangmei

Land Area: 902,798 sqm

Construction Area: 1,231,698 sqm

Location: Zhengzhou, Henan